ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali
jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první
návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé
vaší návštěvě našeho webu.

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 • informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 • informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

C. Použití vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou
použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových
stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • správu našich webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 • ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv);


Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v
souladu s licencí, kterou nám poskytnete.
Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za
účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.


D. Zveřejňování osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 • jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný
 • příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.


S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím
stranám poskytovat.

E. Uchovávání osobních údajů

V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je
zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání
osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat
déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

Bez ohledu na ostatní ustanovení této části E si uchováme dokumenty (včetně těch
elektronických) obsahující osobní údaje:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).


F. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě,
zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a
bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.


G. Změny
Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových
stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte
všem změnám v těchto zásadách.


H. Vaše práva
Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme.
V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete,
odmítnout.


I. Webové stránky třetích stran
Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a
podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme
kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.


J. Aktualizace údajů
Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo
aktualizovat.


K. Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující
identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému
prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru
vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď
„trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a
zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány
uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření
webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by
uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s
informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Jména souborů cookies,
které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání
počítače;

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies.
Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha
webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových
stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně

ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na
„Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení
historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit
všechny soubory cookies“; a

v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce
„Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá
nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat
data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a
rozšíření“.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha
webových stránek.