Diskrétnost

Ohledně Vámi sdělených informací, ať e-mailem, telefonicky, osobně či jakoukoliv jinou formou dodržuji 100% diskrétnost. Vždy se řídím Etickým kodexem (EAP).

Pravidla spolupráce

V průběhu veškerých terapií či konzultací nemůže být přítomna žádná třetí osoba. Pokud se setkáme online, nikdo z nás nenahrává naše hovory ani z nich nepořizuje žádný jiný záznam.